ДЕКЛАРАЦИИ по чл.12 от ЗПУКИ - Административен съд - Стара Загора

търси
Отиване към съдържанието

Главно меню:

ДЕКЛАРАЦИИ по чл.12 от ЗПУКИ

ЗА НАС
 
 

ДЕКЛАРАТОР

ДЛЪЖНОСТ

ВИД НА ПОДАДЕНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ

ИВЕЛИНА ТРИФОНОВА КОЛЕВА

СЪДЕБЕН АДМИНИСТРАТОР

чл.12 т.2 от ЗПУКИ/ 26.01.2009 г.
чл.12 т.3
от ЗПУКИ/ 12.11.2014 г

ДА

СТОЙКА ЖЕЛЕВА КОЛЕВА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР

чл.12 т.2 от ЗПУКИ/ 20.01.2009 г.
чл.12 т.3 от ЗПУКИ/ 20.05.2013 г.

ДА

ВЕСЕЛИН АТАНАСОВ АТАНАСОВ

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

чл.12 т.2 от ЗПУКИ/ 19.01.2009 г.
чл.12 т.3 от ЗПУКИ/ 19.01.2009 г.

ДА

ГЕОРГИ ИЛИЕВ КАМИШЕВ

СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР

чл.12 т.2 от ЗПУКИ/ 22.01.2009 г.
чл.12 т.3 от ЗПУКИ/ 30.01.2009 г.
чл.12 т.3 от ЗПУКИ/ 30.08.2013 г
.

ДА

ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА МАЗНИКОВА

СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ

чл.12 т.2 от ЗПУКИ/ 22.01.2009 г.
чл.12 т.3 от ЗПУКИ/ 20.05.2013 г.

ДА

ДАНИЕЛА АНТОНОВА ТУРЛАКОВА

СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ

чл.12 т.2 от ЗПУКИ/ 23.01.2009 г.

НЕ

АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА

ЗАВЕЖДАЩ СЛУЖБА

чл.12 т.2 от ЗПУКИ/ 20.01.2009 г.
чл.12 т.3 от ЗПУКИ/ 15.05.2013 г.

НЕ

ИВА ПЕТРОВА АТАНАСОВА

СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛИСТ

чл.12 т.2 от ЗПУКИ/ 14.01.2009 г.

ДА

ЗОРНИЦА КОСТАДИНОВА ДЕЛЧЕВА

СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛИСТ

чл.12 т.2 от ЗПУКИ/ 14.01.2009 г.
чл.12 т.3 от ЗПУКИ/ 17.05.2013 г.

ДА

СТЕФКА ТРИФОНОВА ХРИСТОВА

СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛИСТ

чл.12 т.2 от ЗПУКИ/ 14.01.2009 г.

ДА

ПЕНКА БОЕВА МАРИНОВА

СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛИСТ

чл.12 т.2 от ЗПУКИ/ 14.01.2009 г.

ДА

МИНКА ДОНЧЕВА ПЕТКОВА

СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛИСТ

чл.12 т.2 от ЗПУКИ/ 14.01.2009 г.

НЕ

МАРИЙКА АНГЕЛОВА ГОЧЕВА

ЗАВЕЖДАЩ СЛУЖБА

чл.12 т.2 от ЗПУКИ/ 23.05.2013 г.

ДА

ДИАНА КОЛЕВА ВАСИЛЕВА

СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ

чл.12 т.2 от ЗПУКИ/ 10.03.2009 г.

ДА

ЛЮБОМИРА МИТЕВА ЯНЧЕВА

СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ

чл.12 т.2 от ЗПУКИ/ 15.01.2009 г.

ДА

ЛИДИАНА ВЪЛКОВА ВЪЛКОВА

СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ

чл.12 т.2 от ЗПУКИ/ 27.01.2009 г..

ДА

МИНКА МИТЕВА МИТЕВА

СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ

чл.12 т.2 от ЗПУКИ/ 20.01.2009 г.

ДА

МАРИЯ СТАНИМИРОВА СТОЯНОВА

СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ

чл.12 т.2 от ЗПУКИ/ 28.05.2012 г.

ДА

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА СТОЕВА

СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ

чл.12 т.2 от ЗПУКИ/ 20.01.2009 г.

ДА

ВАЛЕНТИНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА

СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ

чл.12 т.2 от ЗПУКИ/ 14.01.2009 г.

НЕ

ГАНКА ДИМИТРОВА НАЙДЕНОВА

СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ

чл.12 т.2 от ЗПУКИ/ 21.01.2009 г.

НЕ

СВЕТЛАНА ПЕТКОВА ГУГЛЕВА

АРХИВАР

чл.12 т.2 от ЗПУКИ/ 21.01.2009 г.

НЕ

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню