П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

 

Година 2018                                                    Град Стара Загора

Старозагорски административен съд        ІII състав

На пети юни                                                    Година 2018

В публично заседание в следния състав:

 

 

                                               Председател: ИРЕНА ЯНКОВА

 

 

Секретар: МИНКА ПЕТКОВА

Прокурор: ПЕТКО ГЕОРГИЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЯНКОВА

административно дело   612  по описа за 2017 година.

На именното повикване в  15:40  часа, се явиха:

 

ИЩЕЦ: М.Ж.Ж. редовно и своевременно призован, явява се лично и с адв. И.Р., назначен за служебен защитник.

 

          ОТВЕТНИК: ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА” гр. СОФИЯ  – редовно и своевременно призован, явява се юрисконсулт С.С., редовно упълномощена.

 

           СТРАНА: ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА – редовно призована, явява се прокурор  Георгиев.

 

СЪДЪТ разпореди да се свалят белезниците на ищеца. Представител на съдебната охрана свали белезниците на ищеца.

 

АДВ. Р.: Моля да се даде ход на делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Считам, че ход на делото не следва да бъде даден, тъй като с Ваше разпореждане от 05.04.2018г. сте оставили без движение визираната жалба - искова молба и в същото разпореждане е записано, че при неотстраняване на посочените нередности в 7-дневен срок ще бъде прекратено производството по делото. Видно от приложените в кориците на делото съобщения, Вашето разпореждане е било връчено както на ищеца, така и на адв. Р. и съответно в 7-дневен срок от същите няма направени уточнения, поради което считам, че ход на делото не следва да бъде даден и производството по делото следва да бъде прекратено.

 

СЪДИЯТА ДОКЛАДЧИК зададе въпрос на ищеца: Кажето какво стана там, където бяхте в Стара Загора? Каква трудова злополука е станала през 2014г.? Да ми обясните седемте месеца дали сте били на лекарства и умишлено ли са ви изкарвали на работа. Казвате: «Седем месеца съм бил на лекарства и умишлено ни изкарваха на работа първа и вторя смяна и без почивка». Казвате: «Ние работихме при недобри човешки условия в тухларната, без никакви предпазни мерки». Тоест вашите претенции към тухларната ли са?

 

         ИЩЕЦ: Не, от самото общежитие.

 

         СЪДИЯТА ДОКЛАДЧИК: От какво сте недоволни - от самото общежитие ли? Ще ви прочета конкретно какво сте ми написали. Много са ви объркани нещата и не мога да разбера какъв ви е предметът на делото. Няколко пъти ви оставям делата без движение. Не мога да разбера вашият адвокат го е написал, но във вашите твърдения никъде няма в първоначалната искова молба нито една думичка за лошите условия.

 

АДВ. Р.: Съдията докладчик иска да разбере от какво се жалваш, обясни на съдията.

 

         ИЩЕЦ: Жалвам се, че нямаше къде да ходим в тоалетна.

 

         СЪДИЯТА ДОКЛАДЧИК към ищеца: Такова нещо не сте казали в първоначалната искова молба. По принцип можете да си изменяте обстоятелствената част на иска, но вие въвеждате нови основания, а това е недопустимо. Можете да заведете нова искова молба с тези неща.

В първоначалната искова молба твърдите, че работите при много лоши условия, че не ви доставят лекарства и т.н.

Сега изведнъж ми предлагате абсолютно нова искова молба.

След вашата уточняваща искова молба – първо е направена от вас уточняваща искова молба от 21.02.2018г., аз съм изпратила препис от тази допълнителна уточняваща молба на процесуалния представител на ответника и тя ми казва, че се твърди за настъпила трудова злополука и незаконосъобразни бездействия и твърди, че се въвежда нов предмет на делото, което е недопустимо. Аз с разпореждане от 05.04.2018г. изрично съм ви указала да уточните за кое обстоятелство претендирате вреди - от бездействия на служители на затвора, или от трудова злополука се жалвате. Разпореждането е получено от ищеца на 13.04.2018г., а адв. Р. го е получил на 12.04.2018г. и реших да го вкарам в съдебна зала, но не мога да разбера какъв ми е предметът на делото.

 

АДВ. Р.: Ситуацията е следната. 7-дневният срок е пропуснат, в който той трябва да оправи всичко. В момента доколкото разбирам от него, той иска да си измени иска – основанието - друг е въпросът доколко това е допустимо. Доколкото разбирам от него, той изразява това желание. Ако съдът отсъди, че е недопустимо, реално оставаме на първата искова молба.

 

ПРОКУРОР: Считам, че делото следва да се прекрати.

 

 Съдът намира, че хода на делото не следва да се даде, като на основание чл. 129, ал.2 от ГПК, във връзка с чл. 144 от АПК, съдът намира, че производството по делото следва да бъде прекратено, поради неотстраняване на нередовностите на исковата молба.

Водим от горните мотиви и на основание чл. 129,ал.2 от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК, Старозагорският административен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 612/2017 г. по описа на Административен съд Стара Загора.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от днес за страните.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 15:52 часа.

                                              

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                         

 

                                                        СЕКРЕТАР: