Структура на Административен съд - Стара Загора - Административен съд - Стара Загора

търси
Отиване към съдържанието

Главно меню:

Структура на Административен съд - Стара Загора

ЗА НАС

ПРЕДСЕДАТЕЛ
БОЙКА ТАБАКОВА

тел. / факс : 042 / 65 10 40
        
факс : 042 / 65 10 30
е-mail
: b_tabakova@adms-sz.com
e-mail : b.tabakova@
sz-adc.justice.bg

ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГАЛИНА ДИНКОВА

  тел. 042 / 65-10-40
факс : 042 / 65 10 30
e-mail : g_dinkova@adms-sz.com
e-mail : g.dinkova
@sz-adc.justice.bg

СЪДЕБЕН АДМИНИСТРАТОР
ИВЕЛИНА ТРИФОНОВА КОЛЕВА

тел. / факс : 042 / 65 10 40
e-mail : info@adms-sz.com
e-mail : admin_court-sz@mbox.contact.bg
e-mail : ivelina_koleva@adms-sz.com
e-mail :
i.koleva@sz-adc.justice.bg

СЪДИИ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР
СТОЙКА ЖЕЛЕВА КОЛЕВА

тел. / факс : 042 / 65 10 40
        факс : 042 / 65 10 30
e-mail : info@adms-sz.com
e-mail : admin_court-sz@mbox.contact.bg
e-mail
: skoleva@adms-sz.com
e-mail :
s.koleva@sz-adc.justice.bg

ИРЕНА ЯНКОВА
тел. 042 / 65-10-40
e-mail : i_yankova@adms-sz.com

i.yankova@sz-adc.justice.bg

РАЙНА ТОДОРОВА
тел. 042 / 65-10-40
e-mail
: r_todorova@adms-sz.com

r.todorova@sz-adc.justice.bg

МИХАИЛ РУСЕВ
тел. 042 / 65-10-40
e-mail : m_rusev@adms-sz.com

m.rusev@sz-adc.justice.bg

ДАРИНА ДРАГНЕВА
тел. 042 / 65-10-40
e-mail : d
_dragneva@adms-sz.com

d.dragneva@sz-adc.justice.bg

ДАРИНА МАТЕЕВА
тел. 042 / 65-10-40
e-mail : d_mateeva@adms-sz.com

d.mateeva@sz-adc.justice.bg

СТИЛИЯН МАНОЛОВ
тел. 042 / 65-10-40
e-mail : s_manolov@adms-sz.com

s.manolov@sz-adc.justice.bg

СЧЕТОВОДСТВО
ВЕСЕЛИН АТАНАСОВ АТАНАСОВ

тел. / факс : 042 / 65 10 40
e-mail
: atanasov@adms-sz.com

СЪДЕБЕН ПОМОЩНИК

ЗВЕЗДА КОРДОВА
тел. 042 / 65-10-40
e-mail : z_kordova@adms-sz.com
e-mail :
z.kordova@sz-adc.justice.bg

ДЕЛОВОДСТВО

тел. : 042 / 65 10 80
факс :
042 / 65 10 30
e-mail : delovodstvo@adms-sz.com
e-mail :
delovodstvo@sz-adc.justice.bg

 

СЪДЕБНИ СЕКРЕТАРИ

тел. 042 / 65-10-80

 

ПРИЗОВКАРИ

тел. 042 / 65-10-80

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню